Letter from Kateh Vafadari

PDF Version حضور محترم حضرت آیت الله خامنه ای، مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران با عرض سلام از شما تقاضا دارم که دستور آزادی برادرم کارن وفاداری و همسر ایشان آفرین نیساری را که بیش از پانزده ماه است، بر خلاف قانون، بدون هیچ خلافی، توسط سپاه پاسداران دستگیر و در بازداشت موقت زندان اوین… Continue reading Letter from Kateh Vafadari